Sviby - Rohuküla

Sviby-Rohuküla laevaliin on aastaringne. Reisid toimuvad iga päev.

Ülesõit reisiparvlaevaga Ormsö kestab ligikaudu 45 minutit.

Pileteid saab osta eelmüügist kuni 2 tundi enne laeva väljumist (vt Piletite eelmüük). Rohuküla sadamast saab osta vaid edasi-tagasi pileteid, Sviby sadamast pileteid osta ei saa. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 30 minutit enne reisi algust.

Vedu teostatakse kooskõlas eeskirjaga: "Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Sviby-Rohuküla laevaliinil"


Lisareisid  

Väljumine Svibyst

Väljumine Rohukülast
Kehtivuse aeg: 01.10.2018 kuni 22.12.2018
   Sviby - Rohuküla
Väljumine
Svibyst
Väljumine
Rohukülast
esmaspäev 
06:35 
08:35 
13:05 
17:05 
07:45 
10:15 
14:15 
18:15 
teisipäev 
06:35 
08:35 
13:05 
07:45 
12:15 
18:15 
kolmapäev 
06:35 
08:35 
13:05 
17:05 
07:45 
10:15 
14:15 
18:15 
neljapäev 
06:35 
08:35 
13:05 
17:05 
07:45 
10:15 
14:15 
18:15 
reede 
06:35 
08:35 
13:05 
17:05 
19:05 
07:45 
10:15 
16:15 
18:15 
20:15 
laupäev 
09:05 
17:05 
10:15 
18:15 
pühapäev 
11:05 
15:05 
17:05 
12:15 
16:15 
18:15 

PILETIHINNAD JA TARIIFID

   Nimetus Hind 1 suund Soodushind kohalikule
Täiskasvanu 
3.20   1.30 
Õpilane 
1.60   0.00 
Üle 65 aastane isik 
1.60   0.00 
Puudega lapse või sügava puudega isiku saatja 
1.60   0.00 
Statsionaarse õppevormi üliõpilane* 
1.60   0.00 
Eelkooliealised lapsed 
0.00   0.00 
Puudega lapsed 
0.00   0.00 
Sügava puudega isikud 
0.00   0.00 
Raske nägemispuudega isik 
0.00   0.00 
Raske või sügava nägemispuudega isiku saatja 
0.00   0.00 
Sõiduk (sõiduauto) alla 3,5 t (M1) 
7.00   3.20 
Sõiduk (kaubik) alla 3,5 t (N1) 
7.00   3.20 
Sõiduk (buss) alla 5t (M2) 
10.20   5.75 
Sõiduk (veoauto) üle 3.5t (N2;N3) 
20.00   11.50 
Sõiduk (buss) üle 5t (M3) 
50.00   25.00 
Haagis alla 3.5t (O1;O2) 
7.00   3.20 
Haagis üle 3.5t (O3;O4) 
20.00   9.50 
Mootorratas (L3e;L4e) 
2.00   2.00 
Mopeed (L1e;L2e) 
1.00   1.00 
Kolmratas ja neliratas (L5e;L6e;L7e) 
3.20   3.20 
Jalgratas 
1.00   0.00 

Koefitsendid   Nimetus

KoefitsentSõidukitele pühapäeviti peale 13:00 Svibyst 

1.50  
  
Sõidukitele reedel peale 13.00 Rohukülast 

1.50  
  
Üle 2,5 m laiusega sõidukitele 

1.50  
  
Üle 4,0 m kõrgustele sõidukitele 

2.00  
  


* perioodil 1.09-31.12 ja 1.01-15.06
**Sooduspileti hind kohalikule kohaldub Vormsi valla elanikule, kelle elukoht asub veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas.

1.Koos reisijate ja sõidukite üleveo hinnakirjaga Sviby-Rohuküla-Sviby parvlaevaliinil rakendatakse sõidukite üleveol alljärgnevaid lisakoefitsiente:

1.1. Üle 2,5 m laiusega sõiduki üleveo pileti hinnale rakendatakse koefitsienti 1,5;
1.2. Üle 4,0 m kõrgusega sõiduki üleveo pileti hinnale rakendatakse koefitsienti 2,0;
1.3. Rohuküla-Sviby suunal reedel alates kella 13.00 rakendatakse sõidukite üleveo pileti hinnale koefitsienti 1,5;
1.4. Sviby-Rohuküla suunal pühapäeval alates kella 13.00 rakendatakse sõiduki üleveo pileti hinnale koefitsienti 1,5.
1.5. Eesti liiklusregistrisse kantud busside üleveo pileti hinnale ei rakendata eelnimetatud koefitsiente.
1.6. Eelnimetaud koefitsiente ei rakendata füüsilistele isikutele, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja juriidilistele isikule asukohaga äriregistri järgi Vormsi vallas.

2. Sõidusoodustuste rakendamine

Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
2.1. laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
2.2. laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, esitades nõustamiskomisjoni tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
2.3. puudega kuni 16-aastane isik esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
2.4. sügava puudega 16-aastane ja vanem isik esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
2.5. raske nägemispuudega isik esitades isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
2.6. sügava või raske nägemispuudega isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.

3. Hinnakirjas kehtestatud sõitja sooduspiletiga võib sõita:

3.1. statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane esitades õpilaspileti;
3.2. puudega kuni 16-aastase isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
3.3. sügava puudega isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
3.4. 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane esitades üliõpilaspileti;
3.5. üle 65-aastane isik esitades isikut tõendava dokumendi;
3.6. Tasuta sõidu või sooduspiletiga sõidu õiguse olemasolu saab tõendada ka käesoleva hinnakirja punktides 3 ja 4 nimetamata dokumendi, samuti elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

4. Sõidusoodustused sõidukite veol:

4.1. Puudega kuni 16-aastast isikut või sügava puudega isikut vedavale sõiduautole võimaldatakse vedu eelisjärjekorras.

4.2. Sooduspileti hind sõiduki pileti ostmisel kehtib Vormsi valla elanikule, kelle elukoht asub veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja juriidilisele isikule asukohaga äriregistri järgi Vormsi vallas.

4.3. Sõidusoodustuse saamise õiguse tõendamiseks esitab isik pileti ostmisel Vormsi sõiduki sooduskaardi.
4.3.1. Vormsi sõiduki sooduskaart väljastatakse vedaja poolt isiku taotluse alusel füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elukohaks rahvastikuregistris veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga või asukohaks äriregistris on märgitud Vormsi vald, tingimusel, et sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.