Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Pärnu
Kihnu - Munalaid
Manilaid - Munalaid
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare
Laaksaare - Piirissaar
Kelnase - Leppneeme
Tallinn - Aegna


Lisainfo
Sadamad & bussid
Taotlused
KKK
Eeskirjad
Lingikogu
Pildialbumid
Otsime töötajaid
Tagasiside
Reisijate õigusi puudutav määrus (EL)
nr 1177/2010

Sõru-Triigi

Sõru-Triigi laevaliin on aastaringne. Reisid toimuvad iga päev.

Ülesõit reisiparvlaevaga Soela kestab ligikaudu 1 tund.

Pileteid saab osta eelmüügist kuni 2 tundi enne laeva väljumist (vt Piletite eelmüük), laeval müüakse pileteid ainult vabade reisijakohtade olemasolul. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 15 minutit enne reisi algust.

Vedu teostatakse kooskõlas eeskirjaga:

"Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Sõru-Triigi laevaliinil"


Lisareisid  

Väljumine Sõrust

Väljumine Triigist

E-piletite müük
Kehtivuse aeg: 08.04.2019 kuni 30.04.2019
   Sõru-Triigi
Väljumine
Sõrult
Väljumine
Triigist
esmaspäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 
teisipäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 
kolmapäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 
neljapäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 
reede 
08:15 
15:30 
09:30 
17:00 
laupäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 
pühapäev 
08:15 
17:30 
09:30 
19:00 

PILETIHINNAD JA TARIIFID

   Nimetus Hind 1 suund
Reisija täispilet  
3.00  
Päevase õppevormi õpilane 
1.50  
Statsionaarse õppevormi üliõpilane* 
1.50  
Üle 65 aastane isik 
1.50  
Puudega lapse või sügava puudega isiku saatja 
1.50  
Eelkooliealised lapsed 
0.00  
Puudega kuni 16-aastane isik 
0.00  
Sügava puudega isikud 
0.00  
Raske nägemispuudega isik 
0.00  
Raske või sügava nägemispuudega isiku saatja 
0.00  
Sõiduauto 
8.40  
Veoauto täismassiga kuni 3,5t 
12.00  
Veoauto täismassiga üle 3,5t 
20.00  
Buss istekohtade arvuga (koos juhi kohaga) kuni 23 kohta 
12.00  
Buss istekohtade arvuga koos juhi kohaga üle 23 
13.00  
Autoelamu 
12.00  
Haagiselamu 
12.00  
Haagis täismassiga kuni 750 kg 
6.80  
Haagis täismassiga üle 750 kg 
12.00  
Sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega last transportiv sõiduauto 
0.00  
Mootorratas 
3.40  
Jalgratas, mopeed 
1.20  

Koefitsendid   Nimetus

KoefitsentSõidukitele üle 2.5 m laiad 

1.50  
  
Sõidukitele üle 4.0 m kõrged 

2.00  
  
Sõidukitele üle 2.5 m laiad 

1.50  
  


* perioodil 1.09-31.12 ja 1.01-15.06

1.Kõrgendatud hinnad sõiduki veol:
1) üle 2,5-meetrise laiusega sõiduki pileti hinna kordaja on 1,5;
2) üle neljameetrise kõrgusega sõiduki pileti hinna kordaja on 2,0.

2. Sõidusoodustused sõitjale
(1) Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või
isikut tõendava dokumendi;
2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, edasilükatud perioodi kestel esitades
nõustamiskomisjoni tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse
koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
3) puudega kuni 16-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
5) raske nägemispuudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud
tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude
raskusastme ja puude tähtaja kohta;
6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi,
Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud
puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele
on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
7) puudega isikut saatev juht- või abikoer, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse
seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse.

3. Hinnakirjas kehtestatud sõitja sooduspiletiga võib sõita:
1) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane, esitades õpilaspileti;
2) kuni 16-aastase puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
3) sügava puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
4) 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv
üliõpilane, esitades üliõpilaspileti;
5) üle 65-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi;

4. Sõidusoodustused sõidukite veol:
Vedaja on kohustatud tasuta vedama sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega
kuni 16-aastast isikut transportivat sõiduautot ja alla 3,5-tonnise täismassiga sõidukit, välja arvatud meditsiinivõi
raviasutuse transpordivahendit, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.
Change language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout