Sõru-Triigi

Piletite müük uuelt veebilehelt( vt Piletite eelmüük).

Sõru-Triigi laevaliin on aastaringne. Reisid toimuvad iga päev.

Ülesõit reisiparvlaevaga Soela kestab ligikaudu 1 tund.

Pileteid saab osta eelmüügist kuni 2 tundi enne laeva väljumist, laeval müüakse pileteid ainult vabade reisijakohtade olemasolul. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 15 minutit enne reisi algust.

Vedu teostatakse kooskõlas eeskirjaga:

"Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Sõru-Triigi laevaliinil"


Lisareisid  

Väljumine Sõrust

Väljumine Triigist

E-piletite müük
Kehtivuse aeg: .. kuni ..
   Sõru-Triigi
Väljumine
Sõrult
Väljumine
Triigist
esmaspäev 
teisipäev 
kolmapäev 
neljapäev 
reede 
laupäev 
pühapäev 

PILETIHINNAD JA TARIIFID

   Nimetus Hind 1 suund
* perioodil 1.09-31.12 ja 1.01-15.06

1.Kõrgendatud hinnad sõiduki veol:
1) üle 2,5-meetrise laiusega sõiduki pileti hinna kordaja on 1,5;
2) üle neljameetrise kõrgusega sõiduki pileti hinna kordaja on 2,0.

2. Sõidusoodustused sõitjale
(1) Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või
isikut tõendava dokumendi;
2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, edasilükatud perioodi kestel esitades
nõustamiskomisjoni tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse
koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
3) puudega kuni 16-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
5) raske nägemispuudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud
tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude
raskusastme ja puude tähtaja kohta;
6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi,
Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud
puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele
on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
7) puudega isikut saatev juht- või abikoer, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse
seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse.

3. Hinnakirjas kehtestatud sõitja sooduspiletiga võib sõita:
1) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane, esitades õpilaspileti;
2) kuni 16-aastase puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
3) sügava puudega isiku saatja, esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
4) 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv
üliõpilane, esitades üliõpilaspileti;
5) üle 65-aastane isik, esitades isikut tõendava dokumendi;

4. Sõidusoodustused sõidukite veol:
Vedaja on kohustatud tasuta vedama sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega
kuni 16-aastast isikut transportivat sõiduautot ja alla 3,5-tonnise täismassiga sõidukit, välja arvatud meditsiinivõi
raviasutuse transpordivahendit, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 23alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35
alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.