Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Laaksaare - Piirissaar

Sviby - Rohuküla

Trip from Rohuküla to Sviby with ferry "Ormsö" takes about 45 minutes.


 Questions considering parking - www.saarteliinid.ee 
 Standard terms for carriage of passengers and vehicles on Sviby - Rohuküla line 
 Standard terms for carriage of passengers and vehicles on Sviby - Rohuküla line 


Kehtivuse aeg: .. kuni ..
   Sviby - Rohuküla
Väljumine
Svibyst
Väljumine
Rohukülast
esmaspäev 
teisipäev 
kolmapäev 
neljapäev 
reede 
laupäev 
pühapäev 

PILETIHINNAD JA TARIIFID

   Nimetus Hind 1 suund Soodushind kohalikule
Täiskasvanu 
3.20   1.30 
Õpilane 
1.60   0.00 
Üle 65 aastane isik 
1.60   0.00 
Puudega lapse või sügava puudega isiku saatja 
1.60   0.00 
Statsionaarse õppevormi üliõpilane* 
1.60   0.00 
Eelkooliealised lapsed 
0.00   0.00 
Puudega lapsed 
0.00   0.00 
Sügava puudega isikud 
0.00   0.00 
Raske nägemispuudega isik 
0.00   0.00 
Raske või sügava nägemispuudega isiku saatja 
0.00   0.00 
Sõiduk (sõiduauto) alla 3,5 t (M1) 
7.00   3.20 
Sõiduk (kaubik) alla 3,5 t (N1) 
7.00   3.20 
Sõiduk (buss) alla 5t (M2) 
10.20   5.75 
Sõiduk (veoauto) üle 3.5t (N2;N3) 
20.00   11.50 
Sõiduk (buss) üle 5t (M3) 
50.00   25.00 
Haagis alla 3.5t (O1;O2) 
7.00   3.20 
Haagis üle 3.5t (O3;O4) 
20.00   9.50 
Mootorratas (L3e;L4e) 
2.00   2.00 
Mopeed (L1e;L2e) 
1.00   1.00 
Kolmratas ja neliratas (L5e;L6e;L7e) 
3.20   3.20 
Jalgratas 
1.00   0.00 
* perioodil 1.09-31.12 ja 1.01-15.06
**Sooduspileti hind kohalikule kohaldub Vormsi valla elanikule, kelle elukoht asub veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas.

1.Koos reisijate ja sõidukite üleveo hinnakirjaga Sviby-Rohuküla-Sviby parvlaevaliinil rakendatakse sõidukite üleveol alljärgnevaid lisakoefitsiente:

1.1. Üle 2,5 m laiusega sõiduki üleveo pileti hinnale rakendatakse koefitsienti 1,5;
1.2. Üle 4,0 m kõrgusega sõiduki üleveo pileti hinnale rakendatakse koefitsienti 2,0;
1.3. Rohuküla-Sviby suunal reedel alates kella 13.00 rakendatakse sõidukite üleveo pileti hinnale koefitsienti 1,5;
1.4. Sviby-Rohuküla suunal pühapäeval alates kella 13.00 rakendatakse sõiduki üleveo pileti hinnale koefitsienti 1,5.
1.5. Eesti liiklusregistrisse kantud busside üleveo pileti hinnale ei rakendata eelnimetatud koefitsiente.
1.6. Eelnimetaud koefitsiente ei rakendata füüsilistele isikutele, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja juriidilistele isikule asukohaga äriregistri järgi Vormsi vallas.

2. Sõidusoodustuste rakendamine

Parvlaevaliinidel võib tasuta sõita:
2.1. laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, esitades sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
2.2. laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, esitades nõustamiskomisjoni tõendi selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
2.3. puudega kuni 16-aastane isik esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
2.4. sügava puudega 16-aastane ja vanem isik esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
2.5. raske nägemispuudega isik esitades isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
2.6. sügava või raske nägemispuudega isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.

3. Hinnakirjas kehtestatud sõitja sooduspiletiga võib sõita:

3.1. statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandav õpilane ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbiv õpilane esitades õpilaspileti;
3.2. puudega kuni 16-aastase isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi;
3.3. sügava puudega isiku saatja esitades puudega isiku isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
3.4. 1. jaanuarist kuni 15. juunini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane esitades üliõpilaspileti;
3.5. üle 65-aastane isik esitades isikut tõendava dokumendi;
3.6. Tasuta sõidu või sooduspiletiga sõidu õiguse olemasolu saab tõendada ka käesoleva hinnakirja punktides 3 ja 4 nimetamata dokumendi, samuti elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

4. Sõidusoodustused sõidukite veol:

4.1. Puudega kuni 16-aastast isikut või sügava puudega isikut vedavale sõiduautole võimaldatakse vedu eelisjärjekorras.

4.2. Sooduspileti hind sõiduki pileti ostmisel kehtib Vormsi valla elanikule, kelle elukoht asub veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja juriidilisele isikule asukohaga äriregistri järgi Vormsi vallas.

4.3. Sõidusoodustuse saamise õiguse tõendamiseks esitab isik pileti ostmisel Vormsi sõiduki sooduskaardi.
4.3.1. Vormsi sõiduki sooduskaart väljastatakse vedaja poolt isiku taotluse alusel füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elukohaks rahvastikuregistris veoteenuse kasutamise aasta 01. jaanuari seisuga või asukohaks äriregistris on märgitud Vormsi vald, tingimusel, et sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.
Change language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout