Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Laaksaare - Piirissaar

Kihnu - Munalaid

Piletite müük uuelt veebilehelt( vt Piletite eelmüük)

Kihnu-Munalaid laevaliin on aastaringne. Reisid toimuvad iga päev.

Ülesõit reisiparvlaevaga Kihnu Virve  kestab ligikaudu 1 tund ja 5 minutit.

Pileteid saab osta eelmüügist kuni 2 tundi enne laeva väljumist, laeval müüakse pileteid ainult vabade reisijakohtade olemasolul. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 30 minutit enne reisi algust.

Munalaiu sadamas on tasuline parkla, täpsem info numbril 447 4443.

Vedu teostatakse kooskõlas eeskirjaga:
" Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Kihnu-Munalaiu, Kihnu-Pärnu ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel"


Lisareisid  

Väljumine Kihnust

Väljumine Munalaiust
* Ohtliku veose reisid, täpsem info siinKehtivuse aeg: .. kuni ..
   Kihnu - Munalaid
Väljumine
Kihnust
Väljumine
Munalaiust
esmaspäev 
teisipäev 
kolmapäev 
neljapäev 
reede 
laupäev 
pühapäev 

PILETIHINNAD JA TARIIFID

   Nimetus Hind 1 suund Soodushind kohalikule
Täiskasvanu 
4.00   2.00 
Päevase õppevormi õpilane 
2.00   2.00 
Puudega lapse või sügava puudega isiku saatja 
2.00   2.00 
Eelkooliealised lapsed 
0.00   0.00 
Puudega lapsed 
0.00   0.00 
Sügava puudega isikud 
0.00   0.00 
Raske nägemispuudega isik 
0.00   0.00 
Raske või sügava nägemispuudega isiku saatja 
0.00   0.00 
Sõiduk pikkusega kuni 5m ja täismassiga kuni 3,5 t 
15.00   4.00 
Sõiduk pikkusega üle 5m ja täismassiga mitte üle 3,5 t 
20.00   6.00 
Sõiduk täismassiga üle 3,5 t 
25.00   10.00 
Buss istekohtade arvuga koos juhi kohaga üle 23 
100.00   50.00 
Haagis täismassiga mitte üle 3,5 t 
15.00   4.00 
Haagis täismassiga üle 3,5t 
20.00   10.00 
Autoelamu 
25.00   15.00 
Haagiselamu 
25.00   15.00 
Mootorratas 
4.00   2.00 
Jalgratas, mopeed 
1.00   1.00 
Kaubavedu autotekil 1 liinimeeter** 
2.00   2.00 
Reisijata käsipagas* 
1.00   1.00 
- Kihnu valla elanik on füüsiline isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Kihnu vald;
- Kihnu valla juriidiline isik on juriidiline isik, kelle asukohaks on äriregistris märgitud Kihnu vald;
- ** Liinimeeter on ala laiusega 2 m ja pikkusega 1 m. Liinimeetreid arvutatakse täisarvu täpsusega;
- * Reisijata käsipagas. Pakiveoteenus ühiku (kott, karp, kast) kohta.


Koos ülevedude hinnakirjadega rakendatavad sõidusoodustused ja –tingimused alates 01.10.2015
1.1 Tasuta sõidu õigus on:
- eelkooliealistel lastel;
- puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral;
- väljaspool Kihnut üldkesk-, kutsekesk- ja huvikoolides õppivatel Kihnu saare õpilastel õppeperioodi jooksul;
- väljaspool Manijat üldharidus-, kutse- ja huvikoolides õppivatel Manija saare õpilastel õppeperioodi jooksul;
1.2 Sooduspiletiga sõidu õigus on:
- puudega lapse ja sügava puudega isiku saatjal;
- päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel.
1.3 Sügava puudega isikut või puudega last transportivale sõidukile võimaldatakse ülevedu eelisjärjekorras.
1.4 Sõidusoodustusega sõidu õigust tõendatakse:
- üldharidus-, huvi- ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
- sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul – arstliku ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
- sügava või raske nägemispuudega isikul – arstliku ekspertiisi komisjoni otsus koos tõendiga nägemispuude kohta ja isikut tõendava dokumendiga;
- puudega lapsel - arstliku ekspertiisi komisjoni otsus koos sünnitunnistuse/-tõendi või õpilaspiletiga.

2. Hind Kihnu valla elanikele ning hind Manija küla elanikele kehtib vastavalt Kihnu ja Manija füüsilistele isikutele, nende omanduses või vastutavas kasutuses olevatele sõidukitele.

3. Vedaja koostöös Kihnu Vallavalitsusega ning vastavalt Tõstamaa Vallavalitsusega koostab nimekirjad füüsilistest isikutest, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Kihnu vald/Tõstamaa valla Manija küla.

4. Sõidupileti hinda Kihnu valla elanikele ja Kihnu juriidilistele isikutele ning Manija küla elanikele ja Manija juriidilistele isikutele rakendatakse jooksva aasta 1. jaanuari seisuga elanikeregistri nimekirja alusel ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel, koos käesoleva Lepingu lisa punktides 4.1 ja 4.2 käsitletud sooduskaarti(de)ga.
1 - Kihnu valla juriidiline isik/Manija küla juriidiline isik on juriidiline isik, kelle asukohaks on äriregistris märgitud Kihnu vald/Tõstamaa valla Manija küla;
2 - isikul on õigus taotleda Kihnu/Manija isiku sõidupileti rakendamist jooksva aasta kestel, s.t peale 1. jaanuarit, ainult üks kord 36 kuu jooksul. Kui isik taotleb Kihnu/Manija isiku sõidupileti rakendamist 36 kuu jooksul arvestatuna esmakordsest taotlemisest teist korda jooksva aasta kestel ja ta ei ole olnud teistkordse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Kihnu valla/Tõstamaa valla Manija küla elanikeregistris, rakendub Kihnu/Manija isiku sõidupilet teistkordse taotlemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist tingimusel, et isik on teistkordse taotlemise aastale järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Kihnu valla/Tõstamaa valla Manija küla elanikeregistris. Arvestust Kihnu/Manija isiku sõidupiletite taotlemise ja rakendamise üle peab Vedaja.
4.1 parvlaevaliinidel võimaldatakse käesolevas Lepingu lisas esitatud hinnakirjas toodud reisijate sõidusoodustust isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Reisija sooduspiletile on õigus füüsilisel isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Kihnu vald või Tõstamaa valla Manija küla vastavalt punktis 4 märgitule.
4.2 parvlaevaliinidel veoteenuse osutamisel rakendatakse vedajaga sooduskaardi kasutuslepingu sõlminud füüsilise ja juriidilise isiku sõiduki üleveol käesolevas Lepingu lisas esitatud hinnakirjas toodud sõidukite sõidusoodustust vedaja poolt väljastatud sõiduki sooduskaardi ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel. Sõiduki sooduskaardi kasutusleping sõlmitakse juriidilise või füüsilise isikuga, kelle asukohaks äriregistris või elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Kihnu vald või Tõstamaa valla Manija küla vastavalt punktis 4 märgitule ning kelle sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku või vastutava kasutajana, selleks esitatud taotluse alusel.

Change language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout