Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Pärnu
Kihnu - Munalaid
Manilaid - Munalaid
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare
Laaksaare - Piirissaar
Kelnase - Leppneeme
Tallinn - Aegna


Lisainfo
Sadamad & bussid
Taotlused
KKK
Eeskirjad
Lingikogu
Pildialbumid
Otsime töötajaid
Tagasiside
Reisijate õigusi puudutav määrus (EL)
nr 1177/2010

Vedaja poolt väljastatavate sooduskaartide välja andmise kord ja teenustasud

1. Vedaja poolt välja antavad sooduskaardid on

1.1.Vormsi elaniku sooduskaart

1.2.Vormsi elaniku sõiduki sooduskaart

1.3. Kihnu elaniku sooduskaart

1.4. Kihnu elaniku sõiduki sooduskaart

1.5. Prangli elaniku sooduskaart

1.6. Piirissaare elaniku sooduskaart

1.7 Prangli elaniku sõiduki sooduskaart

 

2. Sooduskaartide välja andmise tingimused:

2.1. Vormsi elaniku sooduskaart – antakse välja kuni 15. aastasele isikule õigeaegselt Vormsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmete ja nende muudatuste ning isiku taotluse alusel.

2.2. Vormsi elaniku sõiduki sooduskaart  - antakse välja taotluse alusel füüsilisele isikule ja juriidilise isiku esindajale, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.

2.3. Kihnu elaniku sooduskaart – antakse välja kuni 15 aastastele isikutele õigeaegselt Kihnu Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmete ning nende muudatuste ja taotluse alusel.

2.4. Kihnu elaniku sõiduki sooduskaart – antakse välja taotluse alusel füüsilisele isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi asub Kihnu vallas ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omaniku või vastutava kasutajana; juriidilisele isikule, kelle asukoht äriregistri järgi asub Kihnu vallas ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omaniku või vastutava kasutaja.

2.5. Prangli elaniku sooduskaart - õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja nende muudatused

2.6. Piirissaare elaniku sooduskaart – õigeaegselt Tartu Maavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja nende muudatused või Tartu maavanema korraldus.

2.7 Prangli elaniku sõiduki sooduskaart - antakse välja taotluse alusel füüsilisele isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi asub Prangli saarel (Idaotsa, Lääneotsa või Kelnase külas)  ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omaniku, vastutava kasutajana või kasutajana; juriidilisele isikule, kelle asukoht äriregistri järgi asub Prangli saarel (Idaotsa, Lääneotsa või Kelnase külas) ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana.

 

3. Sooduskaartide kasutamise tingimused

3.1.Vormsi elaniku sooduskaart – sooduskaart kehtib koos isikuttõendava dokumendiga.

3.2.Vormsi elaniku sõiduki sooduskaart – kehtib vaid sooduskaardil märgitud registreerimisnumbriga sõidukile.Sooduspileti hind sõiduki pileti ostmisel kehtib füüsilisele isikule ja juriidilise isiku esindajale, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri järgi Vormsi vallas ja kes on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.

3.3. Kihnu elaniku sooduskaart– sooduskaart kehtib koos isikuttõendava dokumendiga.

3.4. Kihnu elaniku sõiduki sooduskaart - kehtib vaid sooduskaardil märgitud registreerimisnumbriga sõidukile.

3.5. Prangli elaniku sooduskaart– sooduskaart kehtib koos isikuttõendava dokumendiga.

3.6. Piirissaare elaniku sooduskaart– sooduskaart kehtib koos isikuttõendava dokumendiga.

3.7 Prangli elaniku sõiduki sooduskaart - kehtib vaid sooduskaardil märgitud registreerimisnumbriga sõidukile.

 

4. Taotluste esitamine menetlemine ja kaartide väljastamine

4.1. Sooduskaardi taotlusi saab esitada AS Kihnu Veeteed laevadel ja veebikeskkonnas www.veeteed.com.

4.2. Sõiduki sooduskaartide taotlemisel esitatakse taotlusega koos koopia sõiduki registreerimistunnistusest

4.3. Taotluste menetlemise ja positiivse otsuse korral kaartide välja andmise aeg ei ole pikem kui 10 tööpäeva alates taotluse saabumisest.

4.4. Taotluse esitamisega ei kaasne õigust piletisoodustusele.

4.5. Kaardid väljastatakse sooduskaardi taotlusel ära märgitud kohas. Ilma taotlemiseta väljastatavad sooduskaardid väljastatakse vastava laevaliini reisilaeva müügipunktist.

4.6. Elaniku sooduskaardi väljastamisel esitakse kaardi välja andjale isikuttõendav dokument ja sõiduki sooduskaartide välja andmisel isikut tõendav dokument ning sõiduki registreerimistunnistus.

4.7. Sooduskaart väljastatakse koos kaardi kasutustingimustega ja sooduskaardi vastu võtmine kinnitatakse allkirjaga.

 

5. Välja antud kaartide kehtivus ja kehtetuks muutmine

5.1.Vormsi elaniku sooduskaart – sooduskaart kehtib kuni 3 kuud peale isiku 15. aastaks saamist või rahvastikuregistri elukoha andmete muutumiseni.

5.2.Vormsi elaniku sõiduki sooduskaart - sooduskaart kehtib sõiduki omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistri järgse elukoha andmete muutumiseni.

5.3. Kihnu elaniku sooduskaart – sooduskaart kehtib kuni 3 kuud peale isiku 15. aastaks saamist või rahvastikuregistri elukoha andmete muutumiseni.

5.4. Kihnu elaniku sõiduki sooduskaart – sooduskaart kehtib sõiduki omaniku või vastutava kasutaja rahvastikuregistri järgse elukoha andmete muutumiseni või juriidilisest isikust omaniku asukoha andmete muudatuseni.

5.5. Prangli elaniku sooduskaart – sooduskaart kehtib kuni rahvastikuregistri elukoha andmete muutumiseni.

5.6. Piirissaare elaniku sooduskaart - rahvastikuregistri elukoha andmete muutumiseni.

5.7. Prangli elaniku sõiduki sooduskaart – sooduskaart kehtib sõiduki omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistri järgse elukoha andmete muutumiseni või juriidilisest isikust omaniku asukoha andmete muudatuseni

 

6. Kaotatud kaartide tühistamine ja dublikaadi väljastamine

6.1. Kaotatud või kasutuskõlbmatuks muutunud sooduskaardid tühistatakse ja nende asenduseks annab vedaja välja asenduskaardi.

6.2. Asenduskaart antakse välja taotluse alusel (vt ptk 4).

6.3. Asenduskaardi välja andmise tasu on 5 eurot ja see  kuulub tasumisele kaardi vastuvõtmisel.

 

7.Kaardivaldaja vastutus

7.1. Sooduskaardi valdaja on kohustatud kasutama kaarti vaid eesmärgipäraselt.

7.2. Sooduskaardi valdaja on kohustatud vedajat teavitama sooduskaartidega seotud isikute ja sõidukite registreerimisandmete muudatustest.

7.3. Sooduskaardi valdaja on kohustatud teavitama vedajat kaardi kadumisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest.

7.4. Sooduskaardi valdaja on kohustatud vedajale kaardi tagastama sooduskaardi välja andmise aluseks olevate tingimuste muutumisel.

 

8. Vedaja õigus

8.1. Vedajal on õigus konfiskeerida mitte eesmärgipäraselt kasutatud kaardid ning keelduda edaspidisest sõidusoodustuse andmisest.

 Change language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout