Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Pärnu
Kihnu - Munalaid
Manilaid - Munalaid
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare
Laaksaare - Piirissaar
Kelnase - Leppneeme
Tallinn - Aegna


Lisainfo
Sadamad & bussid
Taotlused
KKK
Eeskirjad
Lingikogu
Pildialbumid
Otsime töötajaid
Tagasiside
Reisijate õigusi puudutav määrus (EL)
nr 1177/2010

Piletihinna soodustused ja nende rakendamise kord Prangli liinil

1. Ühistranspordi seadusest tulenevad soodustused ja nende rakendamine

1.1. Sooduspiletiga sõidu õigus ja soodustuse õigust tõendavad dokumendid:

1.1.1. Üldhariduskooli õpilane õpilaspiletiga.

1.1.2. Puudega lapse saatja – saadetava ekspertiiskomisjoni otsus.

1.1.3. Sügava puudega isiku saatja – saadetava ekspertiisikomisjoni otsus.

 1.2 Tasuta sõidu õigus ja soodustuse õigust tõendavad dokumendid:

1.2.1. Eelkooliealine laps – sünnitunnistus või muu isikut tõendav dokument.

1.2.2. Puudega laps – ekspertiiskomisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga.

1.2.3. Sügava puudega isik –ekspertiiskomisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga.

1.2.4. Raske või sügava nägemispuudega isik - ekspertiisikomisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga.

1.2.5. Raske või sügava nägemispuudega isiku saatja - saadetava ekspertiisikomisjoni otsus.

 2. Avaliku teenindamise lepingust  tulenevad soodustused ja nende rakendamine

2.1. Sooduspiletiga sõidu õigus ja  soodustuse õigust tõendavad dokumendid:

2.1.1. Vanaduspensionär pensionitunnistusega

 2.2. Kohaliku elaniku sooduspiletiga sõidu õigus ja soodustuse õigust tõendavad dokumendid:

2.2.1. Reisija piletid –AS Kihnu Veeteed poolt välja antud Prangli elaniku sooduskaart.

 3. Lisatingimused

3.1. Kohaliku elaniku reisija piletite soodustuste andmise aluseks on õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja andmete muudatusedChange language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout